Nazywam się Anna Mikoda i jestem muzykoterapeutą oraz muzykiem.

W 2012 r. ukończyłam studia na Akademii Muzycznej we Wrocławiu na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii zdobywając tytuł magistra sztuki. Jestem także absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej II-go stopnia im. M. Karłowicza w Zielonej Górze z tytułem muzyk instrumentalista w zakresie gry na skrzypcach. Obecnie jestem na drugim roku studiów magisterskich na kierunku pedagogika (wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna) na Uniwersytecie Wrocławskim. Gram na skrzypcach, pianinie i gitarze.


Posiadam doświadczenie w prowadzeniu zajęć muzycznych z dziećmi oraz muzykoterapii (w przypadku autyzmu, zespołu Downa, zaburzeń psychicznych).
Jestem osobą aktywną i kreatywną, a zarazem sumiennie wypełniającą swoje obowiązki.